Zsámbék medence

Szűz Mária Neve Templom – Biatorbágy

Szűz Mária Neve Templom  – Biatorbágy

Az egyházközség újraalapításának éve 1714. A középkori templom maradványait felhasználva, a gótikus szentélyt megőrizve az akkori földbirtokos, Peter von Hermes tüzérhadnagy 1724-ben kezdte újjáépíttetni a templomot, amelyet Acsády Ádám veszprémi püspök áldott meg 1730 körül. A templom titulusa a Boldogságos Szűz Mária Szent Neve. A tornyot 1740 körül építtette Promperger Kristóf földesúr. Az ő nevéhez fűződik a templom ékességét jelentő barokk stílusban fából készült főoltár, valamint a Páduai Szent Antalról nevezett jobb oldali, illetve Nepomuki Szent Jánosról nevezett bal oldali mellékoltárok elkészíttetése, amelyek az 1747-es Canonica Visitatio idején már álltak. Ezen egyházlátogatásról készült dokumentum tesz említést a templom Szent Kereszt ereklyéjéről is.

A templom épülete 1771-ben már meglehetősen leromlott állapotban volt, ám közel egy évszázadig a kegyurak nem fordítottak figyelmet a felújításra azon kívül, hogy 1802-ben az oltárt restaurálták. Ekkor került a Nepomuki Szent János oltárra a jelenleg is látható festmény, amelynek helyén korábban szobor állt. 1854-1860 között gróf Sándor Móric rendbe hozatta a tetőzetet és a padlózatot, valamint felújíttatta az oltárokat és az orgonát, kicseréltette a padokat. A templom teljes körű felújítására és átépítésére 1880-1881-ben került sor. Az eredeti főhajót kereszthajóval bővítették, és ekkor épült az oldalbejáratokkal ellátott kétoldali folyosó, amely a kereszthajóba vezet, valamint az oratórium és a főbejárat elé épített pitvar. Teljes körű külső restaurálásra 1954-ben, 1973-ban és 1983-ban került sor.

A templom bejárata előtti területen felállított Szentháromság emlékoszlopot 1739-ben az utolsó magyarországi pestis járvány elmúltával emelték. Az egyházközségnek három kápolnája volt. A falun kívül, a jelenlegi vasútállomás felett helyezkedett el a Szent Antal kápolna, amely 1764-ben már biztosan állt és 1804-ben felújították. A Rozália kápolnát a pestis járvány elmúltával 1739-ben építették a Katalin hegy lábánál. Teljesen 1775-ben készült el, 1815-ben, majd 1950-ben újítottak fel. 1865-ban épült a Segítő Szűzanya kápolna.

 

Szűz Mária Neve Templom – Biatorbágy

Hasonló találatok

Helytörténeti kiállítás - Tök

Helytörténeti kiállítás - Tök

Állandó helytörténeti kiállítás és időszaki kiállítások is megtekinthetők a Falumúzeumban. A Helytörténeti kiállítás a töki emberek viseletét és használati tárgyait …

Pátyi Pincesor

Pátyi Pincesor

A Zsámbéki-medence egyik legegységesebben megmaradt pincesora. Az erdőszerű, ligetes területen hársfák, diófák, japánakácok között kétszáznál is több pince búvik meg. …

Splény-Várady kastély - Páty

Splény-Várady kastély - Páty

A kastély 1825-ben épült, a tulajdonos felesége, Splényné Szily Mária tervei alapján. Splényi Ignác 1840-ben meghalt, a család a szabadságharcban …

Skót Bencés Rendház - Budajenő

Skót Bencés Rendház - Budajenő

A rendház az egyetlen skót bencés rend tulajdona volt. A háború utáni államosítás óta iskolaként működik, jelenleg tíz tantermében tanítanak. …

go to top