Zsámbék medence

Elismerések átadása Zsámbékon

Elismerések átadása Zsámbékon
Szent István napján az ünnepi szentmisét követően számos elismerést adott át a város önkormányzata a posztumusz díszpolgári címtől a kitüntető oklevélig. 

Zsámbék Város Önkormányzata posztumusz posztumusz Díszpolgári Címet adományozott Dr. Meggyes Bálint részére, Köz Szolgálatáért Díjban részesítette Bors Attilát a közösség érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként, Helmeczi Sándorné Pedagógiai Díjat vehetett át. Russói Tamás a Zsámbék Kultúrájáért Díjat érdemelte ki, Némethné Várszegi Anikó és Németh László kitüntető oklevélben részesült közösségi munkája elismeréseként, Valter Ilona pedig Pro Urbe díjat kapott a városért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. Gratulálunk a díjazottaknak!

Dr. Meggyes Bálint – posztumusz Díszpolgári cím

Dr Meggyes Bálint Zsámbék gyermeke volt a szó legmélyebb értelmében. Zsámbékon nőtt fel, itt járt általános iskolába, innen járt a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Katolikus Gimnáziumba és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre Budapestre. Itt kezdte el orvosi munkáját átvéve édesapja prakszisát és sok éven át továbbra is a régi szülői házban lakott, amikor a móri és a székesfehérvári kórházak urológiai és sebészeti osztályain, valamint más körzeti orvosi munkakörökben dolgozott és megszerezte a sebészeti szakképesítést. Több mint 23 éves kenyai orvosi missziója után ismét Zsámbékon találta meg otthonát, ahol haláláig folytatta önfeláldozó segítő és beteggyógyító munkáját.

Egyéniségének kialakításában a családon kívül meghatározó volt a Pannonhalmi Gimnázium szellemisége. Az elhivatott és karizmatikus bencés tanárok az „imádkozz és dolgozz” elv jegyében nevelték diákjaikat, akik közül sok lett kiváló mérnök, tanár vagy orvos. A vallásos háttér mellett a legmodernebb tudományos ismereteket közvetítették diákjaiknak, aminek nagy hasznát látták tanulmányaik és életük során.

Bors Attila – Köz Szolgálatáért Díj

Zsámbék Város Önkormányzata Bors Attilát a közösség érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként Köz Szolgálatáért Díjban részesítette.

Bors Attila élete gyermekkora óta szorosan a Zsámbéki Sport Klubhoz kötődik. Hosszú évekig játékosként, majd edzőként, jelenleg pedig az egyesület elnökeként tevékenykedik. Vezetői tevékenysége alatt számos szervezeti újítás, infrastrukturális fejlesztés, illetve jelentős sportsikerek és elismerések fűződnek a nevéhez.

A fejlesztéseknek is köszönhetően az igazolt játékosok száma évről-évre nő, az egyesület tagsága jelenleg már közel 200 főt számlál. Rekordot jelentő számban indítanak csapatokat különböző tornákon és bajnokságokban, jelenleg 8 utánpótlás csapat, 2 felnőtt és egy öregfiúk csapat képviseli a zsámbéki színeket.

A folyamatos fejlődés a sportsikerekben is meghozta gyümölcsét. A számos utánpótlás siker mellett kiemelt jelentőségű a felnőtt csapat kétszeres bajnoki címe. Bors Attila sikeres vezetői tevékenysége, az egyesületért napi szinten tett áldozatos társadalmi munkája elismeréseképpen a Komárom-Esztergom Vármegyei sportszakma a 2020/21 és a 2021/22-es bajnoki évadban „az év sportvezetőjének” választotta.

Russói Tamás – Zsámbék Kultúrájáért Díj

Russói Tamást egy évtizedes, Zsámbék kulturális életében kifejtett kitartó és lelkes munkája elismeréseként – Zsámbék Város Önkormányzata – Zsámbék kultúrájáért díjban részesítette.

A Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület létrehozásakor az volt a szándék, hogy a kistérség természeti és kulturális értékeit ápolják és szélesebb körben megismertessék, a Zsámbéki-medence településeinek önkormányzatait idegenforgalmi feladataik teljesítésében segítsék. Tagjai között 9 önkormányzat, 1 kistérségi Tourinform iroda, 9 egyesület, 27 vállalkozás és 38 magánszemély található.

Az Idegenforgalmi Egyesület vezetését és a Nyári Színházat– Mátyás Irén halálát követően – Russói Tamás vette át. A hagyományokat megtartva újította meg az elmúlt 10 évben a Nyári Színház programsorozatait, új helyszínekkel, új programokkal kiegészítve az addigiakat. A pályázati lehetőségeket kihasználva, a közönség igényeit monitorozva igyekszik olyan előadásokat hozni városunkban amelyek építik és népszerűsítik a települést.

Az ő vezetése alatt sikerült európai uniós támogatás segítségével információs táblarendszert kihelyezni infópontokkal és irányítótáblákkal, melyek a tájékozódást segítik. Megtörtént a lámpamúzeum akadálymentesítése, 3D-s termékfejlesztés keretében pedig megújult a honlapon és mobilapplikáción keresztül is elérhető a Romtemplom virtuális modellje, melyen érdekessége, hogy a szabad szemmel már nem látható részekre is rá lehet közelíteni. A városi rendezvények szervezésében is aktívan részt vesz, hol eszközökkel, hol szervezési feladatokban, vagy adott esetben a szállások biztosításában számíthatunk munkájára.

Helmeczi Sándorné – Pedagógiai díj

Zsámbék Város Önkormányzata Helmeczi Sándornét pedagógiai munkája elismeréseként Pedagógiai díjban részesítette. Helmeczi Sándorné 1980-ban végzett Zsámbékon, az Esztergomi Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozatán, mint tanító. 2007-ben Közoktatási vezető szakképesítést szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1984 óta dolgozik intézményünkben. Kétéves tanítói munkája után szakvezetői feladatokkal bízta meg akkori igazgatója. 15 éven át mentorálta a tanítói szakos főiskolai hallgatókat.

Igazi „tanító néni”, tanítványai rajongva szeretik, a szülők maximálisan tisztelik. 1994-től alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként tevékenykedett. Közel 7 évig fogta össze az alsós tanítókat. Intézményvezető-helyettesi feladatokat 2001 óta lát el. Irányítása alá tartozik az alsó tagozat, a napközi, valamint a gyógypedagógiai összevont csoportok is.

Némethné Várszegi Anikó és Németh László – kitüntető oklevél

Zsámbék Város Önkormányzata közösségi munkája elismeréseként Némethné Várszegi Anikót és Németh Lászlót kitüntető oklevélben részesítette.

2008-ban költöztek Zsámbékra, mikor Lizi lányuk született. Beleszerettek a településbe és Anikó a közelmúltban úgy fogalmazott, hogy „nem szívesen mozdul ki innen, ha nem muszáj, mert itt mindent megtalál, ami kell. Olyannyira beilleszkedtek a város életébe, hogy amit nem találtak meg, azt kitalálták. Így Anikó nevéhez kötődik az adventi ablakok szervezése és a mára már szinte országos hírnévre szert tevő mézeskalács kiállítás kitalálása és lebonyolítása is, melynek létrehozásával egyrészt hagyományt, másrészt közösséget teremtettek.

Férje László mindenben segítője a szervezésnek, mondhatjuk, hogy közös projektjeik ezek.

Valter Ilona – Pro Urbe Díj

Valter Ilonát a városért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Zsámbék Város Önkormányzata Pro Urbe díjban részesítette.

Valter Ilona Doktori címét 1967-ben védte meg. Tudományos fokozatot 1998-ban szerzett az Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon című kandidátusi disszertációjával. Régészeti pályafutását a Zalaegerszegi Göcseji Múzeumban kezdte 1962-ben. Zala megye első régészeként, majd 1964-től az Országos Műemléki Felügyelőségen és annak jogutód intézményeiben dolgozott régészként és főosztályvezető helyettesként. Innen vonult nyugdíjba 2000-ben.

1962-től folyamatosan végzett régészeti és műemléki falkutatásokat, főleg egyházi műemlékeken. Érdeklődését kezdettől az egyházi emlékek: román kori, gótikus templomok, elpusztult szerzetesi monostorok kutatása határozta meg.

Valter Ilona a premontrei renddel is kapcsolatba került. 1986 és 1992 között hitelesítő feltárást végzett a zsámbéki premontrei prépostsági romtemplomban és környékén. Tisztázódott a korai építéstörténet és feltárásra került 465 középkori sír. E fontos ásatás eredményeinek feldolgozása még fontos feladata lesz a régésznek. Kutatásait magyar és nemzetközi szakfolyóiratokban és önálló kötetekben publikálja, így készült el a „Tekintsd e művet Isten” című kötet, mely a zsámbéki premontrei templom és kolostor történe.

Valter Ilona könyvében bemutatója az Ars Sacra héten, szeptember 23-án szombaton lesz a KSZJ Iskolaközpont aulájában. A könyvet bemutatja Romhányi Beatrix művészettörténész.

 

 

Elismerések átadása Zsámbékon

Program ajánlatok

VI. Budakörnyéki Sörfesztivál

2024.06.21. 15:30 - 2024.06.23. 01:00
VI. Budakörnyéki Sörfesztivál

Hasonló találatok

Tourinform Zsámbék Nyitva tartás

Tourinform Zsámbék Nyitva tartás

Nyitvatartás főszezonban 2024.06.03.-2024.08.31. között: hétfő: ZÁRVA kedd-péntek: 08:00-17:00 szombat: 08:00-12:30 (előadásnapokon 13:30-18:00) vasárnap: 08:00-12:30 (előadásnapokon 13:30-18:00) Nyitva tartás főszezonon kívül: hétfő-péntek: …

2024-es évad

2024-es évad

Zsámbéki Nyári Színház  2024. PROGRAM Június 29. A KELLÉKES / KERN ANDRÁS 30. A KELLÉKES – ESŐNAP Július 12. HÁRMASOLTÁR …

Városi séta letölthető feladatlappal - Városnéző séták vezetéses árai csoportoknak

Városi séta letölthető feladatlappal - Városnéző séták vezetéses árai csoportoknak

  A szabadidő hasznos eltöltése Zsámbék város nevezetességeinek megismerésével. A gyalogos séta során játékos formában lehet ismeretet szerezni a történelem …

A medence bástyája Zsámbék – Turisztikai fejlesztés a Zsámbéki-medencéért

A medence bástyája Zsámbék – Turisztikai fejlesztés a Zsámbéki-medencéért

Projekt megnevezése: A medence bástyája Zsámbék – Turisztikai fejlesztés a Zsámbéki-medencéért Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00043 Kedvezményezett: Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület A támogatási …

go to top