Kapcsolat::
+36 23 342 318
E-mail: info@zsambekinfo.hu

MAGUNKRÓL - HÍREK

| A hónap portréja | Ajánlott programok | Aktuális programjaink | Egyesületi hírek | Felhívások | Itthon-otthon a Zsámbéki-medencében |

Lezajlott a nagyszabású múzeumavató ünnepség
Kategoria: Egyesületi hírek

A 2009.augusztus 17-én lezajlott nagyszabású múzeumavató után ismét látogatható Zsámbékon a Földi Telepítésű Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma. Akinek nem volt alkalma részt venni az átadón, sőt esetleg még soha nem járt ezen a különleges 15 hektárnyi területen, íme a legfontosabb tudnivalók...

FÖLDI TELEPÍTÉSŰ LÉGVÉDELEM FEGYVERNEMI MÚZEUMA

ZSÁMBÉK

 MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Zsámbékot Bicske irányába elhagyva Szomor felé kanyarodva az út jobb oldalán található a Zsámbéki hegy. Ezen az úton, a Fejér-megye tábla után kb. 2 km-re található a Műemlék Rakétabázis bejáratához felvezető erősen kanyargós, keskeny aszfaltút.

TÖRTÉNET

A múzeum a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület szervezésében a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum segítségével 2006. szeptember 22-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

A Magyarországon elsőként megvalósuló speciális fegyvernemi múzeum a magyar légvédelem történetét mutatja be. A hajdani Zsámbéki Légvédelmi Rakétaosztály harcálláspontjának területe teszi lehetővé a cseppet sem kisméretű légvédelmi berendezések bemutatását. A korábban szigorúan titkos katonai objektum a Budapest körüli légvédelmi rendszer részét képezte. A 60-as évektől a 90-es évek végéig működő rendszer vegyes típusú légvédelmi rakétaosztályokból állt, melyek eszközei 500 m-től egészen 257 km hatótávolságig képesek lehettek volna ellenséges légi célok megsemmisítésére, magassági tartományuk pedig 20 m-től 40 km-ig terjed.

A rendszerváltás, a Varsói-szerződés megszűnése és a NATO-hoz való csatlakozás szükségessé tette a magyar haderő átalakítását is. Az átszervezés 1990-2001-ig tartott. Ebben az időszakban osztályok szűntek meg, és sok eszközt vontak ki a hadrendből, melyeket a Múzeum létrehozása mentett meg az enyészettől.

 

A TERÜLET MŰEMLÉKI ÉRTÉKEI

Az 1997-ben megszüntetett Zsámbéki Osztály elhagyott területének természeti és műemléki értékeire 2002-ben felfigyelt a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület. Javaslatukra 2005 óta országosan védett műemlék, az erődítmények történetének 20. századi emlékhelye. Történelmi emlékeink sorában földváraink, középkori váraink, és a 19. századi erődítményeink után, mint a legújabb kor erődje jelenik meg a látogatók előtt. A műemlék egésze magába foglalja az egykori légvédelmi rakétaosztály harci területét, így megtekinthetők rajta a 20. század második fele hadászati technikájának megfelelő területi elemek: a vezetés-irányítási pont, a két felderítő lokátor helye, a 6 rakétaindító állvány helye, a készenléti rakéták tároló fedezékei, illetve egyéb épületek és építmények.

HADI BÁZISBÓL KULTURÁLIS BÁZIST

A Natura 2000 természeti védettségű terület fekvése, flórája és faunája is sok értéket rejt. A műemlék-együttes 24 épülete és építménye pedig teret nyújt arra, hogy az egykori katonai létesítmény a “hadi bázisból kulturális bázist” című fejlesztési terv alapján színházi, művészeti, hadtörténeti, turisztikai és természetvédelmi bázisként szolgáljon. Otthont ad az egyik legnevesebb magyar szabadtéri színháznak és fesztiválnak, turisztikai információs pont és rövidesen táj és természetvédelmi központot működtet itt az egyesület, melynek kezdeményezésére jött itt létre a Fegyvernemi Múzeum

A FEGYVERNEMI MÚZEUM

A Zsámbéki Rakétaosztály közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákkal volt felszerelve, amelyek a 3,5 km-től 45 km-ig terjedő tartomány légvédelmére voltak képesek. A múzeum gyűjteményében azonban megtalálhatóak a fegyvernem további eszközei is. A légvédelem osztályozása négy csoportra osztható a légvédelmi rakéták hatótávolsága alapján. Közeli hatótávolság (5 km-ig), kis hatótávolság (5-30 km-ig), közepes hatótávolság (30-150 km-ig) és nagy hatótávolság (150 km fölött).

A múzeumban elsősorban az 1977 és 1997 között hadrendben álló eszközök tekinthetők meg.

A kiállító csarnok és a közel kéthektáros terület szabadtéri kiállítóhelyein a légvédelmi eszközök funkciójuk alapján parkokba rendezve találhatóak meg.

RÁDIÓLOKÁTOR PARK

A rádiólokátorok vagy radarok a tárgyak helyét, helyzetét rádióhullámok segítségével meghatározó technikai eszközök. A rádióhullámoknak azon tulajdonságait használják fel, hogy a céltárgyról visszaverődő jeleket elektronikusan feldolgozva határozzák meg a céltárgy helyzetét, jellemzőit. A légvédelem hatékony működéséhez elengedhetetlen rádiólokátor-csapatok számos lokátor eszköze tekinthető meg ezen a helyen.

TÖLTŐBERENDEZÉS PARK

A légvédelmi rakéták korai típusai speciális hajtóanyaggal – égést segítő oxidáló- és nagyhatású éghető anyaggal – voltak feltöltve. A többkomponensű hajtóanyag a kor biztonsági előírásait maximálisan kielégítő töltőberendezések segítségével a rakéta speciális tartályaiba került betöltésre. Ezek az eszközök tekinthetők meg a múzeum ezen a részén

LÉGVÉDELMI TÜZÉR PARK

A földi-telepítésű légvédelem első eszközei azok a tüzéreszközök, amelyek a hagyományos tűzfegyverek elvének felhasználásával jöttek létre. A kor műszaki színvonalának csúcsát jelentették ezeket az eszközök a lehető legnagyobb hatótávolság és találati pontosság elérése érdekében. Megtalálhatók azok a kiegészítő berendezések (távmérők, lőelemképzők), amelyek ezen eszközök hatékony alkalmazását segítették.

CSAPATLÉGVÉDELMI PARK

A harcoló szárazföldi csapatok a huszadik század második felére jelentős mértékben váltak mozgékonnyá. Ezeknek a harcoló erőknek a légvédelme, oltalmazása csak olyan eszközökkel valósulhatott meg, amelyek mozgékonysága ennek a követelménynek megfelelt, valamint a földfelszíni manőverek mellett biztosított volt a rakétatűzzel való manőver is a hatékony oltalmazás érdekében. Ezek a légvédelmi rakétaeszközök tekinthetők meg ezen a helyen.

HONI LÉGVÉDELMI PARK

A huszadik század második felére fontossá vált a nagykiterjedésű objektumok, objektumcsoportok légvédelmének kialakítása. Ennek érdekében kerültek rendszerbeállításra azok a légvédelmi rakétarendszerek, amelyek kevésbé mozgékony eszközökkel, de rendszerszerűen voltak alkalmazva. Ezek a komplexumok (légvédelmi rakétaosztályok) a hatékonyság növelése érdekében vegyes módon kerültek telepítésre a kijelölt objektumcsoport körül, amely több száz négyzetkilométer kiterjedésű is lehetett. Az így kialakított bonyolult tűzrendszer elemeit jelentő légvédelmi rakétaosztályok légvédelmi tüzét korszerű automatizált tűzvezetési eszközök segítették. A honi légvédelem sokrétű eszközeinek jellemző darabjai találhatók ezen a kiállító helyen.

KIÁLLÍTÓ CSARNOK

A magyar légvédelem, mint haderőnem létrejöttének 50. évfordulójára született kiállítás tekinthető meg abban a csarnokban, ami másfél évtizeddel ezelőtt még a légvédelmi rakétaosztály rakétáit rejtette. Ugyanitt tekinthetők meg azok az eszközök is, amelyek megóvása több szempont szerint is kiemelkedően szükséges.

Sok érdekesség vár tehát a látogatókra: a különböző hatótávolságú légvédelmi rakéták - VOLHOV, KRUG, KUB, NYEVA, a hozzájuk kapcsolódó rendszerek és eszközök, a harci, vezetési, felderítő és híradás-összeköttetést biztosító eszközök, V-750-es gyakorló rakéta indítóállvánnyal, szállító-töltő gépkocsival, UV kabin, SZTRELA-10, PAROL rendszer, P-18 lokátor Zszu-57/2 önjáró légvédelmi gépágyú, melyek a korszak légvédelmében meghatározó szerepet játszottak, de megtalálható az összesen ???? darabot bemutató gyűjteményben néhány, a korábbi időszakból származó eszköz is. A Múzeum célja, hogy a XX. századi magyar hadtörténet légvédelem történeti részének haditechnikáját egy helyen összegyűjtve, rendszerezve mutathassak be a látogatóknak.

NYITVATARTÁS

Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 10-18 óráig

Szerda: 10-18 óráig

Csütörtök: 10-18 óráig

Péntek: 10-18 óráig

Szombat: 10-18 óráig

Vasárnap: 10-18 óráig

Látogatható: április 1-től október 15-ig.

Bővebb információ:

ZSÁMBÉKI TURINFORM

Telefon: 06-23/342-318

E-mail: zsambek@turinform.hu

info@zsambekinfo.hu

www.zsambekinfo.hu


A cikk képei:

 
 

A Dimensions Kft.
"Egyből feltesszük a net-re" pályázatának nyertese